OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Rady a tipy

 

Čo  by  mal  obsahovať  dobrý  životopis?

 

Aspoň stručne naznačím niekoľko tipov, čo by mal obsahovať skutočne dobrý životopis. Tieto informácie sú venované hlavne trom rizikovým skupinám ľudí, ktoré majú problém presadiť sa         na trhu práce.

 

1.  Čerství maturanti a absolventi vysokých škôl

Najťažší životopis, aký kedy budete musieť napísať, je Váš prvý životopis, ktorý odštartuje vašu pracovnú kariéru. Vtedy nemá žiadny zmysel hľadať rady na webových stránkach alebo v pracovných agentúrach, pretože tie Vám iba vymenujú druhy stýlov, a môže sa stať, že Vám poradia druh životopisu, ktorý je pre danú situáciu absolútne nevhodný. Možno by sa hodil 40-ročnému človeku, ktorý už prešiel nejakými zamestnaniami a má o čom písať. Ale medzi nami     sú aj tisíce mladých ľudí, ktorí tiež majú „vynikajúce komunikačné schopnosti a odborné znalosti“.        A určite majú čo ponúknuť. Ale práve preto, že ich životopis nie je priveľmi obsiahly, môže sa       ľahko stať, že po zbežnom prečítaní personalistom, skončí v smetnom koši. Tu treba zvoliť konštruktívnu techniku písania, zamerať sa na úspechy dosiahnuté počas štúdia, prípadne vyzdvihnúť do popredia štúdijné jazykové pobyty, prácu popri štúdiu, absolvovanú prax, ktorá       má niečo spoločné s ponúkanou pozíciou. Zamestnávateľ by mal vedieť, že ste mali vôľu a chuť zdokonaľovať sa popri štúdiu a v tomto smere mienite pokračovať i na novej pracovnej pozícii. Obrovskou výhodou   mladých ľudí  je, že sú otvorení novým možnostiam. Ak sa pomocou   životopisu predvediete v správnom svetle, tak mnohé firmy radi uprednostnia mladého      pracovníka, pokiaľ je to človek energetický, motivovaný k dosiahutiu úspechov a veľmi tvárny,    takže firma si z neho môže vyškoliť naozaj kvalifikovaného a plnohodnotného zamestnanca.

 

2.   Ľudia po dlhšej pracovnej odmlke, zapríčinenej vážnou chorobou,                dlhšou nezamestnanosťou alebo materskou dovolenkou

Keď už sa Vám stane, že sa vzdialite z pracovného života, je obzvlášť dôležité nezatajovať tieto skutočnosti.  Akékoľvek dlhšie časové obdobie mimo pracovného pomeru musíte spomenúť v životopise, ale snažte sa to urobiť obzvlášť citlivo. Nechcete predsa dať personalistovi pocítiť,          že dlhšia práceneschopnosť Vás nejako oslabila. Práve naopak - nájdite ten správny tón a priestor v životopise alebo v motivačnom liste, kde presvedčivo zdôrazníte Vaše pracovné kvality, ktoré     boli získané v minulosti. Pravdivo ale stručne vysvetlite Vašu práceneschopnosť. Šikovný    personalista ľahko odhalí dlhšie časové medzery v rokoch, ktoré musia na seba v životopise systematicky nadväzovať. Nesnažte sa klamať, alebo inak „vylepšiť“ Váš životopis. To by     znamenalo vopred istú záhubu.

 

3.   Ľudia, ktorí sú momentálne zamestnaní, ale nespokojní s terajšou prácou,  alebo túžia po kariérovom postupe

Mnoho kvalifikovaných ľudí  je blokovaných vo svojej kariére a stagnujú v zamestnaní, ktoré            im už nič nové neprináša a brzdí v kariérovom postupe. Alebo sa necítia adekvátne finančne         ohodnotení v závislosti od množstva práce, ktorú vykonávajú. Na chrbát im dýcha večne    nespokojný šéf a síce zo svojej práce nie sú ani trochu nadšení a neustále sa na ňu sťažujú, neurobia nič preto, aby situáciu zmenili. Pritom stačí tak málo - rozposlať kvalitný životopis do firiem, ktoré ponúkajú pozíciu, ktorá by im vyhovovala. Pre každého zamestnávateľa je lichotivé, ak máte    záujem o miesto v jeho firme, ale momentálne ste zamestnaný inde. Na pracovnom  pohovore      treba decentne, bez zbytočného ohovárania terajšieho šéfa, vysvetliť, čo Vás vedie k zmene zamestnania, či už sú to pracovné podmienky, nový kolektív alebo iné skutočnosti. To, že túžite po väčšom plate, prípadne ste žhaví urobiť v novom podniku závratnú kariéru, si radšej ešte nechajte pre seba.